گروه تحقیقاتی ادریس ناصری

برای ثروتمند شدن باید چکار کنم؟!

 

با سلام به همه دوستان گروه تحقیقاتی ادریس ناصری امروز میخواهیم در مورد اینکه برای ثروتمند شدن باید چه باورهای را داشته باشیم با ما همراه باشید .

این سوال افرادی زیادی است که می پرسند: برای ثروتمند شدن باید چکار کنم؟!

اما سوال درست این است که بپرسیم: برای ثروتمند شدن باید چه باوری ایجاد کنم؟!

ثروت یک انرژی است. یک فرکانس است و به جایی می رود که اساس آن فرکانس وجود دارد. تنها زمانی می توانی اساس فرکانس ثروت را در خود بسازی که اول به این قانون ایمان بیاوری:

دلیل هر اتفاقی در زندگی ات فقط و فقط باورهای توست، نه هیچ عاملی بیرون از تو!

باید ایمان بیاوری که جهان فقط به فرکانس های تو پاسخ می دهد.

باید درک کنی خداوند یک انرژی است که به آنچه در ذهنت می سازی، شکل می دهد. باید بدانی تنها چیزهایی را در ذهنت می سازی که هم جنس با باورهای توست.

جهان ساخته های ذهنت را از طریق فرکانس هایت دریافت و اتفاقاتی همجنین با آنها را وارد زندگی ات می کند. این داستان همه اتفاقاتی است که تا کنون تجربه کرده ای!

تغییر از پذیرش این موضوع شروع می شود، زیرا وقتی می پذیری که جهان به فرکانس هایت واکنش نشان می دهد، مصمم می شوی آگاهانه فرکانس های دلخواهت را به جهان ارسال کنی تا نتیجه دلخواهت را بگیری.

حتما می پرسی، چگونه فرکانس های دلخواهم را ارسال کنم؟

پاسخ این است که اساس فرکانس های تو، باورهایت است. وقتی به دنیا می آیی، هیچ باوری در ناخودآگاه ات نداری. کم کم دیده ها، شنیده ها و تجربه هایی که از پدر و مادر، جامعه، دوستان و… در زندگی ات می بینی را باور می کنی و این باورها تجاربی برایت رقم می زند و این تجارب موجب تثبیت بیشتر آن نوع نگاه و باور در ناخودآگاه ات می گردد ( !خواه در جهت مثبت— خواه در جهت منفی!)

پس اگر می خواهی فرکانس های مناسب به جهان ارسال کنی باید این دو قدم را بردارید:

  1. باورهای درون ضمیر ناخودآگاه ات را شناسایی نما
  2. اگر آن باورها، قدرتمند کننده نیستند، یعنی احساس قدرت، اشتیاق، امید و سرزندگی را به تو نمی دهند، آنها را با باورهای قدرتمند کننده جایگزین کن.