گروه تحقیقاتی ادریس ناصری

توحید ابراهیمی

در حدیثی قدسی، خداوند علت گزینش ویژه حضرت ابراهیم علیه السلام را به مقام خلیل بودن، چنین بیان می فرماید: «ای ابراهیم، چون دارایی ات را به مهمانان تسلیم می کردی و فرزندت را در راه من قربانی نمودی و خودت را به آتش تسلیم کردی و قلبت را به رحمان دادی، ما تو را دوست خود برگزیدیم».

دیدگاه‌ها (0)